Работилница-Јуни (2013)

ЈАС СУМ МОЕТО ТЕЛО

 

da-vinci

  • Психодрамски техники за зголемување на свесноста на телото.. “Телото е физички аспект на личноста, а движењата ја прават личноста видлива”- M. S. Whitehouse …. Телото ги носи отпечатоците на она што свесниот ум повеќе не го регистрира. Додека ја развиваме свесноста за телото во психодрамската средба, корисно е да го сметаме телото за енергетски систем со специфична структура и функции. Во исто време можеме да го перцепираме телото како физички лоциран социо-културен матрикс…)
  • Школата за Психодрама “Амигдала” Скопје, организираше Психодрамска Работилница “ЈАС СУМ МОЕТО ТЕЛО”, во периодот од 29 јуни (10 – 20) часот и 30 јуни (9 – 15) часот, во работните простории на Школата на ул.”Ленинова” бр.73/3, Скопје
  • Работилницата ја водеше Мирјана Јовановска Стојановска

juni-2013

  • Учесниците се здобија со сертификат за учество на работилница во траење од 16 часови и со незаборавни искуства и доживувања кои можат да се здобијат ислкучиво преку искуствено учење и кои допринесоа на нивниот личен и професионален развој.

juni-2013-2