Галерија

Нова година 2017

Нова година 2017


Его, глад и агресија

Его, глад и агресија


Нова година 2016

Нова година 2016


Работилница со др.Звонко Џокиќ (2013)

Работилница со др.Звонко Џокиќ (2013)


Битола-Работилница од Психосоцијална рехабилитација (2013)

Битола-Работилница од Психосоцијална рехабилитација (2013)


Работилница по психодрама и психотерапија (2012)

Работилница по психодрама и психотерапија (2012)


Саем на жената (2012)

Саем на жената (2012)